3

arrawCLS的使命

        让孩子传承中国优秀文化

拓展孩子国际化视野

arraw

CLS教育目标

热爱学习    独立性    领导能力  追求高品质 

个性魅力  合作能力   创造性思维  责任感

4